ملک برای استخر

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی7 واحدی فرشته(زاگرس30)

قم، سالاریه، میثم پایین

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر

پروژه مسکونی-تجاری سردار سلیمانی(زاگرس32)

قم، پردیسان، بلوار دانشگاه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 5000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 5000 متر

پروژه مسکونی 10 واحدی ارکیده (زاگرس22)

قم، بلوار شهید صدوقی، کوچه31

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 11واحدی متین (زاگرس11)

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار (زاگرس21)

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر

پروژه مسکونی 11 واحدی مبین2 (زاگرس12)

قم، بلوار شهید کریمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر

پروژه مسکونی11 واحدی حسان(زاگرس14)

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2600 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2600 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم (زاگرس13)

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 1800 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 1800 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون (زاگرس35)

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1115 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1115 متر

پروژه مسکونی4 واحدی حلما (زاگرس17)

قم، خیابان ساحلی، کوچه4

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 1200 متر

پروژه مسکونی 6واحدی یاس (زاگرس16)

قم، بلوار جمهوری، کوچه28

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1450 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1450 متر
1 2