ملک برای در حال ساخت

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی-تجاری 11واحدی متین (زاگرس11)

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2588 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار (زاگرس21)

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 2250 متر

پروژه مسکونی 11 واحدی مبین2 (زاگرس12)

قم، بلوار شهید کریمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 1700 متر