ملک برای ساخته شده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 7000 متر

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون (زاگرس8)

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث (زاگرس1)

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر