ارائه پیشنهاد

كليه همكاران و بازديدكنندگان از وب سایت گروه ساختمانی زاگرس، مي توانند با تكميل فرم ارائه ي پيشنهاد ، پيشنهادات سازنده و راهكارهاي خلاقانه ي خود را در راستاي بهبود بخشيدن و بالا بردن كيفيت خدمات اين شركت در اين قسمت ارائه نموده و با نقطه نظرات سازنده ي خود ما را در خدمت رساني بهتر ياري نمايند.