یکی از رسالت های بنیادین گروه ساختمانی زاگرس، همکاری با کارفرمایان دولتی و خصوصی در ساخت پروژه های ساختمانی با کاربری های مختلف اعم از ساختمان های اداری، ساختمان های تجاری، مراکز اقامتی و تفریحی، مجموعه های ورزشی، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی می باشد. رسالتی که از ابتدای شکل گیری مجموعه زاگرس سرلوحه امور قرار داشته و با گذشت زمان و کسب تجارب فراوان در این زمینه به ماموریتی مقدس در جهت کمک به آبادانی و خدمت رسانی در اقصی نقاط میهن عزیزمان تبدیل گردیده است.