content-admin

درباره نویسنده

34 ملک توسط content-admin

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ 5 واحدی قدس

قم، شهرک قدس، بلوک7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 230 متر

پروژه‌ 5 واحدی ترنج

قم، سالاریه، خیابان نسترن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 222 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 222 متر

پروژه‌ی 20 واحدی نگارستان

قم، شهرک پردیسان،شهرک جانبازان، خیابان آقایوسفی، جنب مجتمع گل نرگس

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 147 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 147 متر

پروژه‌ی 14 واحدی حدیث

قم، میدان بسیج، خیابان محدث قمی، خیابان جنان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه‌ی 4 واحدی حافظ

قم، عطاران، بلوار شهید عراقی، کوچه10

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر

پروژه‌ی ۶ واحدی برهان

قم، بلوار شهید کریمی، کوچه32

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی نور

قم، خیابان آل یاسین، کوچه شهید ناجی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی میعاد

قم، بلوار عطاران، خیابان شهید زینعلی، کوچه1/2

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌ی مسکونی 5 واحدی یاسین

قم، بلوار جمهوری، خیابان وطن دوست، کوچه18

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌یمسکونی 4 واحدی الوند

قم، بلوار بسیج، خیابان شهید طباطبایی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر

پروژه مسکونی-تجاری 3 واحدی پاییزان

قم، بلوار پاییزان، نبش خیابان دکترحسابی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی شمس

قم، بلوار75متری عماریاسر، خیابان قدوسی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر
1 2 3