پروژه های مسکونی و اداری گروه ساختمانی زاگرس

زاگرس1 با نام حدیث زاگرس2 با نام مبین زاگرس3 با نام شهاب زاگرس4 با نام میثاق زاگرس5 با نام متین زاگرس6 با نام شمس زاگرس7 با نام یاسین زاگرس8 با نام زیتون زاگرس9 با نام حافظ زاگرس10 زاگرس11 زاگرس12 با نام مبین2 زاگرس13 با نام تسنیم زاگرس14 با نام حسان زاگرس15 با نام آلا زاگرس16 […]

ادامه مطلب

پروژه ساختمانی زاگرس16 با نام یاس

  پروژه ساختمانی زاگرس 16 با نام یاس در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای 3/5 طبقه و 6  واحد با متراژ مفید(139)(136) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی-تجاری زاگرس24 با نام معین

پروژه ساختمانی زاگرس 24  با نام معین(قالیشویی ویژه سابق) در منطقه خیابان ساحلی قم  واقع شده است. این پروژه دارای 11 طبقه با متراژ زیربنای 5هزار متر مربع در عرصه550 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس23 با نام کاج

پروژه ساختمانی زاگرس 23  با نام کاج در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای 5 طبقه و 15  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید(145)(169)(۹0) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس22 با نام سرو

پروژه ساختمانی زاگرس 22  با نام سرو. این پروژه دارای 11 طبقه با متراژ زیربنای4200 متر مربع در عرصه350متر مربع. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول اجرای پروژه مشابه با ساخت پروژه‌های دیگر مجموعه […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس21 با نام سپیدار

پروژه ساختمانی زاگرس 21  با نام سپیدار در منطقه بلوار شهید محمودنژاد قم  واقع شده است. این پروژه دارای 6 طبقه و 12  واحد(هر طبقه 2 واحد) با متراژ مفید(144)(126)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 12 با نام مبین(2)

  پروژه ساختمانی زاگرس 12  با نام مبین2 در منطقه شهید کریمی قم  واقع شده است. این پروژه دارای6 طبقه و ۱2  واحد(هر طبقه 2 واحد) با متراژ مفید(94)(89)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 19 با نام میعاد

  پروژه ساختمانی زاگرس 19  با نام میعاد در منطقه عطاران قم  واقع شده است. این پروژه دارای 4 طبقه و 4  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید137/5 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس13 با نام تسنیم

پروژه ساختمانی زاگرس 13  با نام تسنیم در منطقه هنرستان قم  واقع شده است. این پروژه دارای5 طبقه و 10  واحد با متراژ زیربنای 1750 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 14 با نام حسان

پروژه ساختمانی زاگرس 14  با نام حسان در منطقه میدان بسیج قم  واقع شده است. این پروژه دارای 5/5 طبقه و 11  واحد(هر طبقه 3 واحد) با متراژ مفید(178)(99/5)(98) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس18 با نام نور

  پروژه ساختمانی زاگرس 18  با نام نور در منطقه کلهری قم  واقع شده است. این پروژه دارای چهار طبقه و چهار  واحد با متراژ مفید 127/5 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس17 با نام حلما

  پروژه ساختمانی زاگرس 17  با نام حلما در منطقه میدان سپاه قم  واقع شده است. این پروژه دارای چهار طبقه و چهر واحد با متراژ مفید 190 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس26 با نام صنوبر

پروژه ساختمانی زاگرس ۲6  با نام صنوبر در منطقه انسجام قم  واقع شده است. این پروژه دارای شش طبقه و شش واحد با متراژ مفید ۱24/5 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس25 با نام برهان

  پروژه ساختمانی زاگرس 2۵  با نام برهان در منطقه شهید کریمی قم  واقع شده است. این پروژه دارای شش طبقه و شش واحد با متراژ مفید 148 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب
فداکاری و ایثار پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی  تاریخ ساز شد !

فداکاری و ایثار پزشکان ، پرستاران و کادر درمانی تاریخ ساز شد !

این روزها حماسه آفرینی گروهی دیگر از جان برکفان ایران زمین ، یادآور فداکاری و ایثار قهرمانان هشت سال دفاع مقدس می باشد. جامعه پزشکی ، پرستاران ، کادر درمانی و همه گروه های دست اندر کار خدمات درمانی و بهداشتی به واژه های ارزشمند ایثار ، فداکاری ، شجاعت و از جان گذشتگی جانی […]

ادامه مطلب