روش عضو گیری

 

معمولا واژه عضو گیری در پیش فروش و ثبت نام پروژه های ساختمانی یادآور پیش فروش در قالب تعاونی می باشد. ولی روش اختصاصی عضو گیری گروه ساختمانی زاگرس، متفاوت، جذاب و با رویکرد کاملا برد-برد تدوین و بیش از 20 پروژه مجموعه با همین روش پیش فروش شده، و درحال اجرا و یا به اتمام رسیده است.

تجربه عملی و بررسی مطالعاتی نشان می دهد در این روش متقاضی، سود تقریبی معادل 25 تا 35 درصد بیش از موارد مشابه تجربه می نماید! چگونه؟

گزیده پروژه های زاگرس