پروژه ساختمانی زاگرس16 با نام یاس

  پروژه ساختمانی زاگرس 16 با نام یاس در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای 3/5 طبقه و 6  واحد با متراژ مفید(139)(136) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی-تجاری زاگرس24 با نام معین

پروژه ساختمانی زاگرس 24  با نام معین(قالیشویی ویژه سابق) در منطقه خیابان ساحلی قم  واقع شده است. این پروژه دارای 11 طبقه با متراژ زیربنای 5هزار متر مربع در عرصه550 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس23 با نام کاج

پروژه ساختمانی زاگرس 23  با نام کاج در منطقه جمهوری قم  واقع شده است. این پروژه دارای 5 طبقه و 15  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید(145)(169)(۹0) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس22 با نام سرو

پروژه ساختمانی زاگرس 22  با نام سرو. این پروژه دارای 11 طبقه با متراژ زیربنای4200 متر مربع در عرصه350متر مربع. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول اجرای پروژه مشابه با ساخت پروژه‌های دیگر مجموعه […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس21 با نام سپیدار

پروژه ساختمانی زاگرس 21  با نام سپیدار در منطقه بلوار شهید محمودنژاد قم  واقع شده است. این پروژه دارای 6 طبقه و 12  واحد(هر طبقه 2 واحد) با متراژ مفید(144)(126)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 12 با نام مبین(2)

  پروژه ساختمانی زاگرس 12  با نام مبین2 در منطقه شهید کریمی قم  واقع شده است. این پروژه دارای6 طبقه و ۱2  واحد(هر طبقه 2 واحد) با متراژ مفید(94)(89)متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 19 با نام میعاد

  پروژه ساختمانی زاگرس 19  با نام میعاد در منطقه عطاران قم  واقع شده است. این پروژه دارای 4 طبقه و 4  واحد(هر طبقه ۳ واحد) با متراژ مفید137/5 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس13 با نام تسنیم

پروژه ساختمانی زاگرس 13  با نام تسنیم در منطقه هنرستان قم  واقع شده است. این پروژه دارای5 طبقه و 10  واحد با متراژ زیربنای 1750 متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و کنترل مستمر در طول […]

ادامه مطلب

پروژه مسکونی زاگرس 14 با نام حسان

پروژه ساختمانی زاگرس 14  با نام حسان در منطقه میدان بسیج قم  واقع شده است. این پروژه دارای 5/5 طبقه و 11  واحد(هر طبقه 3 واحد) با متراژ مفید(178)(99/5)(98) متر مربع است. در حال حاضر پروژه مطابق با برنامه زمانبندی کاری در حال ساخت است. انتخاب موقعیت مکانی، طراحی نقشه، کیفیت ساخت و نظارت و […]

ادامه مطلب
  • 1
  • 2