ملک برای بالکن

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ مسکونی 11 واحدی مبین دو

قم، بلوار شهید کریمی، کوچه32

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 92 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی ارغوان

قم، گلستانی، بلوار عراقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی 6 واحدی میثاق

قم، سالاریه، خیابان صفاری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 15 واحدی کاج

استان قم، شهرستان قم، بلوار جمهوری، نرسیده به میدان نماز، نبش کوچه 49

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر

پروژه مسکونی-تجاری 4 واحدی فردوس

قم، بلوارشهید کریمی، خیابان احمد کریمی، نبش کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر