ملک برای مطبخ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی 6 واحدی میثاق

قم، سالاریه، خیابان صفاری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 15 واحدی کاج

استان قم، شهرستان قم، بلوار جمهوری، نرسیده به میدان نماز، نبش کوچه 49

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر

پروژه مسکونی-تجاری 4 واحدی فردوس

قم، بلوارشهید کریمی، خیابان احمد کریمی، نبش کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر

پروژه مسکونی7 واحدی فرشته

قم، سالاریه، میثم پایین

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 225 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 225 متر

پروژه مسکونی-تجاری سردار سلیمانی

قم، پردیسان، بلوار دانشگاه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
150 متر

پروژه مسکونی 10 واحدی ارکیده

قم، بلوار شهید صدوقی، کوچه31

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر

پروژه مسکونی-تجاری 11 واحدی متین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر

پروژه مسکونی11 واحدی حسان

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
1 2