ملک برای سونا

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 260واحدی غدیر

قم، پردیسان، بلوار امام علی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 10000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 10000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 5 واحدی ترمه

قم، خیابان جمهوری، نبش کوچه14

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1158 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1158 متر
1 2