پروژه مسکونی نارون (زاگرس35)

پروژه مسکونی نارون (زاگرس35)

در
سرمایه گذار:
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه

پروژه‌ی 4 واحدی
زیتون

کاربری: مسکونی
سال ساخت: 1399