حوزه علمیه خواهران الزهرا (س)

حوزه علمیه خواهران الزهرا (س)

در اداری
portfolio
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
May 11, 1394
موقعیت:
اردبیل
ارزش:
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس علی محمودی
درباره پروژه