پروژه ی یاسین

پروژه ی یاسین

در مسکونی
سرمایه گذار:
گروه ساختمانی زاگرس
تاریخ انتشار:
February 11, 1397
موقعیت:
London
ارزش:
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
طراح:
مهندس علی محمودی
درباره پروژه