اطلاعات شبکه ای

[iwp_properties_with_types]
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی11 واحدی حسان

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر

پروژه مسکونی4 واحدی حلما

قم، خیابان ساحلی، کوچه4

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر

پروژه مسکونی 6واحدی یاس

قم، بلوار جمهوری، کوچه28

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی آلا

قم، خیابان دکتر حسابی، کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 260واحدی غدیر

قم، پردیسان، بلوار امام علی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 10000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 10000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 5 واحدی ترمه

قم، خیابان جمهوری، نبش کوچه14

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1158 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 1158 متر
1 2 3