ملک برای در حال ساخت

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ 5 واحدی ترنج

قم، سالاریه، خیابان نسترن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 222 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 3 حمام 222 متر

پروژه‌ی ۶ واحدی برهان

قم، بلوار شهید کریمی، کوچه32

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی نور

قم، خیابان آل یاسین، کوچه شهید ناجی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر

پروژه مسکونی-تجاری 3 واحدی پاییزان

قم، بلوار پاییزان، نبش خیابان دکترحسابی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی ارغوان

قم، گلستانی، بلوار عراقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی-تجاری 4 واحدی فردوس

قم، بلوارشهید کریمی، خیابان احمد کریمی، نبش کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر

پروژه مسکونی 10 واحدی ارکیده

قم، بلوار شهید صدوقی، کوچه31

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 2200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 11 واحدی متین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر

پروژه مسکونی11 واحدی حسان

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
1 2