ملک برای ساخته شده

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ی 14 واحدی حدیث

قم، میدان بسیج، خیابان محدث قمی، خیابان جنان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه‌ی 4 واحدی حافظ

قم، عطاران، بلوار شهید عراقی، کوچه10

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی میعاد

قم، بلوار عطاران، خیابان شهید زینعلی، کوچه1/2

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌ی مسکونی 5 واحدی یاسین

قم، بلوار جمهوری، خیابان وطن دوست، کوچه18

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌یمسکونی 4 واحدی الوند

قم، بلوار بسیج، خیابان شهید طباطبایی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی شمس

قم، بلوار75متری عماریاسر، خیابان قدوسی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 120 متر

پروژه‌ی مسکونی 3 واحدی شهاب

قم، شهرک قدس، کوچه89

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر

پروژه مسکونی 6 واحدی میثاق

قم، سالاریه، خیابان صفاری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی آلا

قم، خیابان دکتر حسابی، کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر