ملک برای انبوه سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ی 20 واحدی غدیر3

قم، شهرک پردیسان،شهرک جانبازان، خیابان آقایوسفی، جنب مجتمع گل نرگس

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
812 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
812 متر

پروژه مسکونی-تجاری 120 واحدی غدیر1 (سپهبدشهیدحاج قاسمسلیمانی)

قم، پردیسان، بلوار دانشگاه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5000 متر

پروژه مسکونی-تجاری 125واحدی غدیر2

قم، پردیسان، بلوار امام علی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4914 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4914 متر