ملک برای آپارتمان سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه‌ی 14 واحدی حدیث

1 تومان / میلیارد تومان
300 متر
1 تومان / میلیارد تومان
1 تومان / میلیون تومان ماهانه
300 متر

پروژه‌ی 4 واحدی حافظ

قم، عطاران، بلوار شهید عراقی، کوچه10

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 110 متر

پروژه‌ی ۶ واحدی برهان

قم، بلوار شهید کریمی، کوچه32

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
190 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی نور

قم، خیابان آل یاسین، کوچه شهید ناجی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 128 متر

پروژه‌ی مسکونی 4 واحدی میعاد

قم، بلوار عطاران، خیابان شهید زینعلی، کوچه1/2

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌ی مسکونی 5 واحدی یاسین

قم، بلوار جمهوری، خیابان وطن دوست، کوچه18

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 120 متر

پروژه‌یمسکونی 4 واحدی الوند

قم، بلوار بسیج، خیابان شهید طباطبایی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 106 متر

پروژه مسکونی-تجاری 3 واحدی پاییزان

قم، بلوار پاییزان، نبش خیابان دکترحسابی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
1 2 3 4