ملک برای آپارتمان سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی 4 واحدی ارغوان

قم، گلستانی، بلوار عراقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی 6 واحدی میثاق

قم، سالاریه، خیابان صفاری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

پروژه مسکونی-تجاری 15 واحدی کاج

استان قم، شهرستان قم، بلوار جمهوری، نرسیده به میدان نماز، نبش کوچه 49

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 162 متر

پروژه مسکونی-تجاری 4 واحدی فردوس

قم، بلوارشهید کریمی، خیابان احمد کریمی، نبش کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 192 متر

پروژه مسکونی-تجاری 45 واحدی مبین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 148 متر

پروژه مسکونی-تجاری 11 واحدی متین

قم، میدان بسیج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 117 متر

پروژه مسکونی-تجاری 12 واحدی سپیدار

قم، بلوار شهیدان محمود نژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 142 متر

پروژه مسکونی11 واحدی حسان

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه شهید سقایتی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 178 متر

پروژه مسکونی 9 واحدی تسنیم

قم، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه7

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 390 متر

پروژه مسکونی 4 واحدی نارون

قم، جمهوری

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 202 متر

پروژه مسکونی4 واحدی حلما

قم، خیابان ساحلی، کوچه4

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر

پروژه مسکونی 6واحدی یاس

قم، بلوار جمهوری، کوچه28

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر
1 2 3