ملک برای آپارتمان سازی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

پروژه مسکونی 4 واحدی آلا

قم، خیابان دکتر حسابی، کوچه8

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 107 متر

پروژه مسکونی 4واحدی زیتون

قم بلوار شهید محمودنژاد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 820 متر

پروژه مسکونی 14 واحدی حدیث

قم، بلوار محدث قمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 3000 متر
1 2 3